Polityka Prywatności

Polityka prywatności

 1. Informacje o zwrotach używanych w niniejszej Polityce Prywatności:

SPGK – Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Serwis/Serwisy – to wszystkie strony internetowe, których właścicielem jest SPGK Sp. z o.o. Niektóre strony mają charakter informacyjny, a niektóre charakter handlowy polegający na możliwości świadczenia usług oraz sprzedaży produktów fizycznych.
Przetwarzanie/przetwarzać – to wszelkie czynności i operacje wykonywane na danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia usług, odpowiedzi na zapytania, udzielenia informacji).

 1. Informacje o Administratorze Danych Osobowych

SPGK Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000118475 , (dalej „Administrator”) jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), w odniesieniu do danych osobowych, będących osobami fizycznymi. Oznacza to, że Administrator ustala cele i sposoby przetwarzania twoich danych osobowych we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.

 1. Cel naszej Polityki

Polityka obowiązuje w stosunku do wszystkich serwisów należących do Administratora, gdzie globalną domeną jest spgk.com.pl. Innych serwisów należących do Administratora tj. https://zwk.spgk.com.pl, https://zc.spgk.com.pl, https://mks.spgk.com.pl,  oraz tych, które w przyszłości staną się własnością Administratora.

Administrator deklaruje, iż posiada i stosuje politykę bezpieczeństwa oraz stosuje wysokie standardy bezpieczeństwa fizycznego, technicznego oraz organizacyjnego w tym procesowego. Dba o bezpieczeństwo twoich danych osobowych i zachowuje poufność wszelkich przekazanych informacji. Przestrzega zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności tymi, które chronią twoją prywatność podczas korzystania z serwisów należących do Administratora:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dz.Urz.UE. L. 2016 Nr 119/1
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t.j. Dz.U. z 2020 poz. 344 z póź. zmianami
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, t. j. Dz.U. z 2022 poz. 1648 z póź. zmianami

Korzystanie z serwisów należących do Administratora możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminów dostępnych na niektórych z nich.

 1. Dane osobowe i ich przetwarzanie

Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą cię identyfikować, na przykład imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej lub adres zamieszkania. Wszelkie informacje w tym dane osobowe udostępnione przez ciebie w ramach serwisów oraz podane przy okazji twojego udziału w różnego rodzaju spotkaniach organizowanych przez Administratora mogą być wykorzystane do celów marketingowych w ramach różnych akcji marketingowych prowadzonych przez Administratora, jeśli wyrazisz na to zgodę. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją otrzymywania informacji handlowych.

Administrator może prowadzić nabór nowych pracowników, stażystów, praktykantów, partnerów do projektów wykorzystując własne serwisy oraz serwisy podmiotów/organizacji zewnętrznych. Pozyskane w ten sposób dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby rekrutacji w ramach obecnie prowadzonych jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych. Wypełniając formularz rekrutacyjny, wyrażasz zgodę na uczestniczenie w obecnych, jak i w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora. Zgoda ta dotyczy wszystkich dokumentów, które składasz w ramach procesów rekrutacyjnych. Proces rekrutacyjny może zakończyć się z chwilą, gdy zgoda przez ciebie zostanie cofnięta.

Serwisy mogą zawierać linki do serwisów innych podmiotów/organizacji (np. partnerów biznesowych, stowarzyszeń, klastrów, klientów Administratora). Administrator nie ma wpływu na prowadzoną przez te podmioty/organizacje politykę prywatności ich serwisów i nie ponosi za nią żadnej odpowiedzialności.

 1. Pamiętaj co ci wolno

Informujemy Cię, że posiadasz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO). Pamiętaj, że podanie przez ciebie danych osobowych jest dobrowolne.

Informujemy, że w wyjątkowych przypadkach możemy nie dostosować się do twojej prośby dotyczącej usunięcia danych osobowych. Może to nastąpić w przypadku naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub regulaminów, które są zamieszczone na serwisach oferujących usługi Administratora. Zachowanie danych osobowych będzie miało wówczas na celu wyłącznie ustalenie okoliczności naruszeń lub ewentualne ustalenie odpowiedzialności za naruszenia.

 1. Cookie

Serwisy Administratora korzystają z tzw. pliki cookies („ciasteczka”), czy też innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookie, czyli informacji przechowywanych na twoim urządzeniu końcowym odwiedzającym serwisy. Cookie są automatycznie pobierane i wykorzystywane przez serwisy, przy każdorazowym połączeniu się z twoim urządzeniem końcowym.

Administratora serwisy stosują cookie, w celu:

 • świadczenia ci usług
 • dostosowania zawartości serwisu do twojego urządzenia końcowego
 • zapamiętywania twoich indywidualnych ustawień
 • optymalizacji korzystania z serwisów
 • poprawy bezpieczeństwa, poprzez kontrolę nadużyć w procesie korzystania z serwisów
 • uzyskiwania zbiorczych i anonimowych danych statystycznych poprawiających funkcjonalność serwisów
 • utrzymania twojej sesji (dotyczy serwisów z opcją logowania się przez ciebie), abyś nie musiał, na każdym serwisie ponownie wpisywać loginu i hasła
 • umożliwienia korzystania z podstawowych funkcjonalności serwisów (np. zapamiętywanie kolejno odwiedzanych stron w celu ich przywrócenia na twoje „żądanie”)
 • reklamowym (sprzedażowym) i marketingowym, aby dostosować treści (w tym treści reklamowe) do twoich preferencji oraz tekstów wyświetlanych na serwisach jak i poza nimi

Pamiętaj, że pliki cookies w żaden sposób nie umożliwiają identyfikacji twojej tożsamości, nie przetwarzają twoich danych osobowych oraz nie powodują zmian konfiguracyjnych w twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym na urządzeniu, z którego korzystasz.

W ramach serwisów Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

 • sesyjne pliki cookie (czyli tymczasowe) – przechowywane na twoim urządzeniu jedynie w czasie korzystania z serwisów, czyli do momentu wylogowania się, wyłączenia serwisów lub wyłączenia wykorzystywanej przez ciebie przeglądarki,
 • stałe pliki cookie – które pozostają na twoim urządzeniu do momentu zakończenia ich żywotności (czasu działania sparametryzowanego dla ciasteczka) lub do momentu usunięcia ich przez ciebie.

Ustawienia dotyczące plików cookies są indywidualne dla każdej przeglądarki internetowej. Warto wiedzieć, że opcją domyślną jest umożliwienie przyjmowania cookie. Ty możesz jednak całkowicie wyłączyć tę opcję lub w pewnym stopniu ograniczyć przyjmowanie cookie na swoje urządzenie. Pamiętaj, że może to wpłynąć na twoją wygodę użytkowania serwisów, a także spowodować brak lub niewłaściwe wyświetlanie większości serwisów. W niektórych przypadkach możliwe jest ustawienie przeglądarki, w taki sposób, by w każdym przypadku wyświetlane było pytanie o twoja zgodę na pliki cookies. Daje ci to możliwość kontroli nad plikami cookies, ale może spowalniać działanie przeglądarki.

W celu łatwego zarządzania plikami cookies, należy wybrać preferowaną przeglądarkę i postępować zgodnie z instrukcjami. (Pamiętaj, że zawsze możesz skorzystać z zakładki „pomocy” danej przeglądarki).

Przeglądarki:

 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Chrome
 • Opera
 • Safari

Urządzenia mobilne:

 • Android
 • Windows Phone
 • Blackberry

Brak zmiany ustawień w zakresie cookie oznacza, że będą one zamieszczone w twoim urządzeniu końcowym, a tym samym Administrator będzie przechowywać informacje w twoim urządzeniu końcowym i uzyskiwać do nich dostęp. Więcej informacji o cookie możesz znaleźć na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl

 1. Cały czas się staramy i uczymy

Pomimo, iż Administrator dokłada wszelkich starań na rzecz zabezpieczenia przekazywanych przez ciebie danych osobowych, nie może zagwarantować pełnego bezpieczeństwa transmisji przez Internet. Dlatego też wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym np. dotyczące podejrzenia udostępnienia plików zawierających wirusy i innych plików o podobnych charakterze, powinno się zgłaszać na adres e-mail sekretariat@spgk.com.pl

 1. Zawsze możesz się z nami skontaktować

Pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności prosimy kierować na adres: sekretariat@spgk.com.pl lub korespondencyjnie na adres siedziby Administratora.

 1. Mamy prawo do zmian

W przypadku zmiany obowiązującej Polityki Prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższych zapisów, które będą obowiązywać na wszystkich serwisach należących do Administratora. Zawsze będziemy na bieżąco starać się dostosowywać naszą Politykę Prywatności do obowiązującego prawa oraz dobrych praktyk, nabytej wiedzy i doświadczenia.