Kontakt

Sanockie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

woj. Podkarpackie
38-500 Sanok
ul. Jana Pawła II 59 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji

38-500 Sanok, ul. Jana Pawła II 59 – BUDYNEK B
tel.: 13 46 47 859 Dział Rozliczeń (faktury za wodę i ścieki)
tel.: 13 46 47 860 Biuro Obsługi Klienta (umowy, warunki, uzgadnianie dokumentacji projektowych itp.)
tel.: 13 46 47 864 Dział Eksploatacji Sieci (wywóz nieczystości płynnych – szamba, usługi, faktury itp.)
tel.: 13 46 47 910 Pogotowie Wod.-Kan. 24h
e-mail: wodociagi@spgk.com.pl

Stacja Uzdatniania Wody w Trepczy38-500 Sanok, ul. Sanocka 68
tel.: 13 46 47 930
e-mail: ujecie.trepcza@spgk.com.pl
Stacja Uzdatniania Wody Zasław38-540 Zagórz,  ul. Filtrowa 64
tel.: 13 46 47 869
e-mail: ujecie.zaslaw@spgk.com.pl
Oczyszczalnia Ścieków w Trepczy38-500 Trepcza, ul. Sanocka 46
tel.: 13 46 47 912
e-mail: wodociagi@spgk.com.pl
Pogotowie wodociągowetel.: 13 46 47 910
 
function addMarkerToMap(markerData, map){ L.marker([markerData.position.lat, markerData.position.lng]).addTo(map) .bindPopup(markerData.name); } function setMarkerEvents(markerOnMap, map, allMarkers){ markerOnMap.marker.addListener("click", () => { for(let i=0; i<allMarkers.length; i++){ allMarkers[i].infowindow.close(map, allMarkers[i].marker); } markerOnMap.infowindow.open(map, markerOnMap.marker); }); } function initMap() { const center = { lat:49.5881353850034, lng: 22.19161308129802 }; const markers = [ { position: { lat: 49.57505773638598, lng: 22.19665965734048 }, name: 'SPGK Sp. z o.o. w Sanoku' }, { position: { lat: 49.52891112455955, lng: 22.27257759606213 }, name: 'Stacja Uzdatniania Wody Zasław' }, { position: { lat: 49.59286631505293, lng: 22.19176521555273 }, name: 'Stacja Uzdatniania Wody Trepcza' }, { position: { lat: 49.58909740370927, lng: 22.190711091678534 }, name: 'Oczyszczalnia ścieków' }, { position: { lat: 49.57547864082816, lng: 22.196341815583807 }, name: 'Zakład Wodociągów i Kanalizacji' }, ]; var map = L.map('map').setView([center.lat, center.lng], 13); L.tileLayer('https://api.mapbox.com/styles/v1/{id}/tiles/{z}/{x}/{y}?access_token=pk.eyJ1Ijoia2NpdXJraWV3aWN6IiwiYSI6ImNrbHRhdnZiNDF1bzIycHFtNGk2Yngyb3oifQ.4PzwqWJZF0u56AAXwH01hg', { maxZoom: 1000, attribution: '', id: 'mapbox/streets-v11', tileSize: 512, zoomOffset: -1 }).addTo(map); let markersOnMap =[]; for(let i=0; i<markers.length; i++){ let marker = addMarkerToMap(markers[i], map); markersOnMap.push(marker); } } initMap();