Kontakt

Sanockie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

woj. Podkarpackie
38-500 Sanok
ul. Jana Pawła II 59 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji

38-500 Sanok, ul. Jana Pawła II 59 – BUDYNEK B
tel.: 13 46 47 859 Dział Rozliczeń (faktury za wodę i ścieki)
tel.: 13 46 47 860 Biuro Obsługi Klienta (umowy, warunki, uzgadnianie dokumentacji projektowych itp.)
tel.: 13 46 47 864 Dział Eksploatacji Sieci (wywóz nieczystości płynnych – szamba, usługi, faktury itp.)
tel.: 13 46 47 910 Pogotowie Wod.-Kan. 24h
e-mail: wodociagi@spgk.com.pl

Stacja Uzdatniania Wody w Sanoku 38-500 Sanok, ul. Wodna 1
tel.: 13 46 47 930
e-mail: ujecie.trepcza@spgk.com.pl
Stacja Uzdatniania Wody Zasław 38-540 Zagórz,  ul. Filtrowa 64
tel.: 13 46 47 869
e-mail: ujecie.zaslaw@spgk.com.pl
Oczyszczalnia Ścieków w Sanoku 38-500 Sanok, ul. Komunalna 1
tel.: 13 46 47 912
e-mail: wodociagi@spgk.com.pl
Pogotowie wodociągowe tel.: 13 46 47 910