Rada Nadzorcza SPGK Sp. z o.o.

 

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

 Bartosz Markowicz Przewodniczący Rady Nadzorczej
Arkadiusz Złotnicki Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Agata Kasińska Sekretarz Rady Nadzorczej
Mirosław Sołtysiak Członek Rady Nadzorczej
Beata Więch Członek Rady Nadzorczej
Bogusław Maśniak Członek Rady Nadzorczej