Przerwy w dostawie wody 25.03.2024r. – przy ulicach: Bliskiej, Zgodnej oraz Cegielnianej

Przerwy w dostawie wody 25.03.2024r. – przy ulicach: Bliskiej, Zgodnej oraz Cegielnianej

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. – Zakład
Wodociągów i Kanalizacji informuje, w dniu 25 marca 2024 r., tj. poniedziałek
od godziny 10:00 do godzin popołudniowych w związku z wymianą
odcinka sieci wodociągowej (na skutek awarii), przebiegającej wzdłuż
ulicy Cegielnianej w Sanoku wystąpią braki w dostawie wody.
Braki w dostawie wody wystąpią w budynkach zlokalizowanych przy ulicach :
Bliskiej, Zgodnej oraz Cegielnianej (na odcinku od ulicy Zgodnej do ulicy Jana
Pawła II) w Sanoku.
Za utrudnienia przepraszamy!