Zakład Wodociągów i Kanalizacji nie przyjmuje petentów w dniach 31.01-28.02.2022r

Zakład Wodociągów i Kanalizacji nie przyjmuje petentów w dniach 31.01-28.02.2022r

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. – Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje że, w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną

NIE PRZYJMUJE PETENTÓW!

od dnia  31.01.2022 r. do dnia 28.02.2022 r.

Ze względu na dynamiczny rozwoju sytuacji epidemiologicznej termin ten może ulec zmianie o czym poinformujemy w osobnym komunikacie.

Spowodowane jest to koniecznością zabezpieczenia ciągłości dostarczania wody i odbioru ścieków mieszkańcom Sanoka, Gminy Sanok oraz Miasta i Gminy Zagórz.

Wszelkie sprawy należy załatwiać drogą telefoniczną lub poprzez pocztę elektroniczną!

Strona internetowa:    www.spgk.com.pl

Adres email:               wodociagi@spgk.com.pl

Zgłoszenie awarii: 13 46 47 910

Dział Eksploatacji Sieci, wywóz nieczystości: 13 46 47 864

Dział faktur, informacja o stanie wodomierzy: 13 46 47 859

Zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, warunki techniczne podłączenia do sieci wod.-kan., uzgodnienia dokumentacji technicznej: 13 46 47 860

Jednocześnie informujemy, że wszystkie osoby które otrzymały korespondencję z SPGK, Gminy Sanok lub Urzędu Miasta i Gminy Zagórz celem osobistego stawiennictwa w siedzibie ZWiK (zawarcie umów) proszone są o przybycie w terminie późniejszym tj. po 28.02.2022 r.. 

Za niedogodności przepraszamy.

Zarząd SPGK Sp. z o. o.